För att få svar på dessa frågor gör vi inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet regelbundna uppföljningsstudier över våra tidigare studenters förankring i arbetslivet. Studierna redovisas i vår rapportserie "Efter studierna, Naturvetare i arbetslivet. Syftet är att ge en helhetsbild av naturvetarnas arbetsmarknad samt att belysa utbildningen i stort. Den första rapporten kom ut 1996.

Den senaste rapporten omfattar de personer som tagit ut examen under 2010 till 2013 vid fakulteten. 

 

 

 

 

 

Fullständig rapport: "Efter studierna, Naturvetare i arbetslivet VI"
Sammanfattning: "Efter studierna, Naturvetare i arbetslivet. En sammanfattning"

Här kan du även ta del av Efter studierna 2006 till 2009.