För att få svar på dessa frågor gör vi inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet regelbundna uppföljningsstudier över våra tidigare studenters förankring i arbetslivet. Studierna redovisas i vår rapportserie "Efter studierna, Naturvetare i arbetslivet. Syftet är att ge en helhetsbild av naturvetarnas arbetsmarknad samt att belysa utbildningen i stort. Den första rapporten kom ut 1996.

Den senaste rapporten omfattar de personer som tagit ut examen under 2014 - 2017 vid fakulteten. Den består av tre delar. Del 1 är kortfattade frågor, del 2 är fördjupade frågor och del 3 är intervjuer med avnämare. Rapporten finns också som sektionsvisa sammanfattningar. 

Fullständig rapport

 

Sektionsvisa sammanfattningar: 

Biologi

Biologi (1329 Kb)  (pdf)

Geo- och miljövetenskaper

Geo- och miljövetenskaper (487 Kb)  (pdf)

Kemi

 

Kemi (403 Kb)  (pdf)

Matematik och fysik

 

Matematik och fysik (405 Kb)  (pdf)

 

Tidigare rapporter