För att få svar på dessa frågor gör vi inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet regelbundna uppföljningsstudier över våra tidigare studenters förankring i arbetslivet. Studierna redovisas i vår rapportserie "Efter studierna, Naturvetare i arbetslivet. Syftet är att ge en helhetsbild av naturvetarnas arbetsmarknad samt att belysa utbildningen i stort. Den första rapporten kom ut 1996.

Den senaste rapporten omfattar de personer som tagit ut examen under 2014 - 2017 vid fakulteten. 

 

Fullständig rapport: 

Sektionsvisa sammanfattningar: 

 

Tidigare rapporter