Kunskapen om naturen och dess lagar ligger bakom flera av vår tids mest revolutionerande upptäckter. Vissa menar till och med att det naturvetenskapliga kunnandet är den starkaste drivkraften bakom mänsklighetens smått ofattbara välståndsutveckling. Ändå kanske vi bara anat början på äventyret. Flera avgörande genombrott väntar alldeles runt hörnet.

Efterfrågad kunskap

Den naturvetenskapliga forskningen spänner över allt från studiet av materiens minsta beståndsdelar till upptäckter och analyser av de mest avlägsna interstellära fenomen. Men långt ifrån allt handlar om forskning. Om du väljer att kombinera naturvetenskapliga kunskaper med språk, ekonomi eller varför inte kommunikation, får du en mycket attraktiv kunskapsprofil som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Det som kännetecknar naturvetare och matematiker efter genomgången utbildning, oavsett om studierna sker inom grund- eller forskarutbildningen, är förmågan att tänka strukturerat och analytiskt. Denna egenskap står alltid högt i kurs oberoende av var du hamnar i livet.

Bred arbetsmarknad

Det är också anledningen till att man finner naturvetare och matematiker på de mest skiftande positioner i yrkeslivet. Här finns analytiker, utredare, skribenter, konsulter, säljare och projektledare inom en rad olika områden. Bredden och friheten att själv välja inriktning – och senare kanske byta eller komplettera med något annat ämne – ökar möjligheterna att hitta rätt bland platsannonser och jobberbjudanden.