Detta visar analyserna av en enkät som skickats ut till alla de 983 personer som avlade doktorsexamen vid Naturvetenskapliga fakulteten under åren 1997-2006. Svarsfrekvensen var 69 procent.

De flesta som doktorerat vid fakulteten under perioden visar sig även ha genomfört sin grundutbildning här (66 procent). Forskarutbildningen tog för majoriteten fem år att genomföra, och de flesta doktorerna var mellan 30 och 39 år gamla när de tog ut examen. Merparten hade fått anställning inom ett år efter doktorsexamen. Detta var till en början en tillfällig anställning, som inom ett eller ett par år som regel övergått till en fast anställning.

Ladda ner rapporten Efter doktorsexamen