Arbete & karriär

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning
  5. Arbete & karriär
Porträttbild av Anna Hjort. Foto: Cecilia Eklund

Tidigare studenter

Här porträtteras några av våra före detta naturvetarstudenter - alumner. Varför valde de naturvetenskap? Vad som var roligast? Vad de gör idag? Vad har de för tips och råd till dig som pluggar eller vill börja plugga?

Naturvetare och matematiker världen över arbetar med framtiden.

Naturvetarens karriär

Naturvetare och matematiker världen över arbetar med framtiden. Det kan handla om att få fram säkrare väderprognoser, utveckla nya och bättre läkemedel, förbättra skydden för miljön eller skapa hälsosammare livsmedelsprodukter.

Efter studierna

Drygt nio av tio naturvetare och matematiker som examinerades från Stockholms universitet åren 2014-2017 var nöjda med sin utbildning och tre av fyra upplevde den som relevant för sitt nuvarande yrke. Detta enligt rapporten Efter studierna från Naturvetenskapliga fakulteten.

osäker på ditt val?

Kontakta en studievägledare

Tre av studievägledarna inom naturvetenskap