På fem års sikt bedömer fackförbundet Naturvetarna att det blir liten konkurrens om jobben för såväl nyexaminerade som erfarna. Det blir fler kemister som går i pension än som examineras, samtidigt som behovet av kompetensen sannolikt kommer att öka. Kompetensen behövs för att möta många av de utmaningar vi står inför och kemiska genombrott är att vänta på material- och energiområdet. Dessutom ställer samhället allt högre hälso- och miljökrav.

Läs mer om vårt kemiprogram
Kemiska sektionen