När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du själv ansöka om att få ett examensbevis. Du ansöker om examen vid det lärosäte där du läst den sista av de kurser som ska ingå i examen. På Stockholms universitets hemsida kan du läsa mer om examensbevis, lärarexamen och lärarlegitimation, tillgodoräknande av utlänsk utbildning samt hitta ansökningsblanketter med mera.

Examen