Artbildning och utdöenden i tid och rum

Svarta hål och kosmiska explosioner

Intelligent liv i universum- är vi ensamma?

Etologi

Fåglars systematik, ekologi och beteende

Hundens evolution, genetik och beteende

Världens eko

Havet

Hjärnans biokemi

Ännu fler kurser som kräver både grundläggande behörighet och särskild behörighet