Dinosaurier – deras utveckling och utdöende

7,5 hp | Distans under hela året

En kurs för dig som vill ha en djupare kunskap om dinosauriernas ursprung, gruppens utveckling, uppgång och framgång under mesozoikum, deras utdöende vid krita/paleogen-gränsen, debatten om ektotermi/endotermi samt deras kvarlevande släktingar i form av fåglarna - hela denna utvecklingskedja kommer att behandlas.

geo.su.se/dinosaurier-dis

SÖK KURSEN HÄR (sommarkursen kan dock sökas tidigast 20 feb)

 

Förberedande kurs i matematik

7,5 hp | Distans

Kursen är en överbryggning mellan gymnasie- och universitetsmatematiken och är något för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen behandlar bland annat talsystem, algebra, polynom, kombinatorik, logik, funktionslära, derivata och integraler

prep.math.su.se

SÖK KURSEN HÄR

 

Grundämnenas upptäckt

7,5 hp | Torsdagkvällar | Kursstart 23 mars

Kursen ger dig historien bakom upptäckterna av ett flertal grundämnen (t ex litium, yttrium och ytterbium) i närheten av Stockholm (Ytterby, Utö) med fokus på de geologiska förutsättningarna för grundämnenas förekomster samt hur de nya grundämnena separerades. En tvådagars exkursion till Utö i början av april 2020 ingår.

geo.su.se/grundamnen                                                           

SÖK KURSEN HÄR

 

Jorden och universums framtid

7,5 hp | Tisdagkvällar | Kursstart 21 januari

Här tittar vi på vårt universum i helhet: vad finns det för stöd för Big Bang-teorin och universums expansion? Vad är den kosmiska bakgrundsstrålningen? Kan vi säga något om universums framtid? Vi tittar också på fenomen som mörk materia och mörk energi, den kosmologiska avståndsskalan, galaxer samt berör sambandet mellan universums struktur och partikelfysik.

astro.su.se              

SÖK KURSEN HÄR

 

Jordbävningar

7,5 hp | Onsdagkvällar | Kursstart 22 januari

En kurs om jordbävningar i olika plattektoniska miljöer, hur och varför de sker, hur de mäts med Richterskalan samt hur de är kopplade till andra naturkatastrofer som vulkanutbrott, jordskred och tsumanis, och möjligheterna att förutsäga dem. En veckas exkursion till Island strax efter midsommar 2020 ingår.

geo.su.se/jordbavningar                                                         

SÖK KURSEN HÄR
 

Jordbävningar finns även som distanskurs under våren. En virtuell exkursion ingår. Ges endast på engelska.

geo.su.se/jordbavningar-dis

SÖK KURSEN HÄR (sommarkursen kan dock sökas tidigast 20 feb)

 

Jordens klimat och klimatförändringar

7,5 hp | Tisdag- och torsdagkvällar | Kursstart 5 februari

Jordens klimat och dess utveckling är ett aktuellt och viktigt ämne. Med denna orienteringskurs vill vi ge dig en djupare inblick i dessa frågor. Du får bl.a. kunskap om de processer som har betydelse för klimatet och om hur klimatmodeller är uppbyggda. Vi belyser också problemet att skilja av människan skapade klimatförändringar från naturliga klimatvariationer.

misu.su.se              

SÖK KURSEN HÄR

 

Klimatförändringar – ett geologiskt perspektiv

7,5 hp | Tisdagkvällar – kursstart 21 januari

Kursen handlar om de geologiska processerna som styr klimatet, klimatförändringar genom geologisk tid, den pågående klimatförändringen sett från ett geologiskt perspektiv samt geologiska lösningar (t.ex. kollagring) för att bekämpa klimatförändringen. En exkursion där vi letar spår av dåtidens klimat och klimatförändringar i den svenska berggrunden ingår.

geo.su.se/klimat

SÖK KURSEN HÄR
 

Klimatförändringar – ett geologiskt perspektiv – finns även som distanskurs under sommaren.

geo.su.se/klimat-dis

(sommarkursen kan dock sökas tidigast 20 feb)

 

Livets molekyler

7,5 hp | Tisdagkvällar | Kursstart 21 januari

Kursen handlar om den levande cellens molekyler och kemi, DNAs betydelse för arkeologiska och kriminaltekniska metoder, och proteinernas fascinerande roll. Proteiners utseende och form har stor betydelse för att vi ska få funktionsdugliga celler. Vad händer när det blir fel? Kursen ges i form av en föreläsningsserie med laborationsinslag av världsledande forskare vid institutionen.

livetsmolekyler.su.se                                               

SÖK KURSEN HÄR

 

 

Livets utveckling

7,5 hp | Måndagkvällar | Kursstart 20 januari

En kurs för dig som är intresserad av vår djur- och växtvärlds utveckling - från de första bakterierna, via käklösa fiskar, dinosaurier och små insektsätare fram till “kronan på verket”, vi människor.  En tredagars exkursion till Gotlands siluriska revformationer under våren/sommaren 2020 ingår.

geo.su.se/livetsutveckling

SÖK KURSEN HÄR

 

Om planeter och liv i universum

7,5 hp | Måndagkvällar | Kursstart 20 januari

Under denna kurs möter du bl.a. dessa frågor: Hur ser planeterna och deras månar ut i vårt solsystem? Finns det primitivt liv på någon av dem? Är jorden den enda bebodda planeten i universum? Hur uppkom och utvecklades livet på jorden? Kan något liknande ha hänt på andra planeter ute bland Vintergatans miljarder solar? Finns det andra civilisationer därute som, liksom vi, frågar om de är ensamma i universum? Kan vi i så fall få kontakt med dem?

astro.su.se

SÖK KURSEN HÄR

 

Polarmiljöer

7,5 hp | OBS kursstart hösten 2020

Med hjälp av klimatarkiv i inlandsisarna och på havsbottnarna kan vi se hur klimatet i polarmiljöerna varierat med tiden samtidigt som områdena nu genomgår en rekordsnabb omvandling som påverkar livet på hela jorden. Kursen kommer att belysa polarområdena ur olika perspektiv för att ge en bred och god inblick i dessa miljöer.

natgeo.su.se/polarmiljoer         

 

Trädgårdens biologi

7,5 hp | Onsdagkvällar | Kursstart 22 januari

Kursen ger en förståelse av hur trädgårdens växter fungerar och samspelar med omgivningen. Den omfattar föreläsningar där forskare ger en vetenskaplig bakgrund till trädgårdsskötsel.

su.se/big/                 

SÖK KURSEN HÄR

 

Utmanande matematik

7,5 hp | Distans

Kursen riktar sig till dig som fascineras av matematiska resonemang och är villig att lägga ner din tid och energi på att lösa svårare problem med matematiska metoder. Var medveten om att problemen är riktigt kluriga, inte enklare knep och knåp.

problem.math.su.se

SÖK KURSEN HÄR

 

Världens vulkaner

7,5 hp | Tisdagkvällar | Kursstart 21 januari

En kurs om vulkanism och vulkaner, var och varför vulkaner finns, varför vissa vulkaner är explosiva medan andra långsamt pumpar upp het magma och om hur vulkanismen förändrar vår värld. En veckas exkursion till den vulkaniska ögruppen Azorerna under våren/sommaren 2019 ingår.

geo.su.se/varldensvulkaner                                                 

SÖK KURSEN HÄR

 

Öknar

15 hp | Torsdagkvällar | Kursstart 23 januari

En kurs som visar att öknar inte bara är sand och extrem hetta. Du får veta hur och varför öknar bildas, vi diskuterar problematiken med ökenspridning och om hur djur och växter anpassat sig till dessa extrema miljöer. En 11-dagars exkursion under september/oktober 2020 till västra USA och dess nutida och fossila öknar ingår.

www.geo.su.se/oknar                                                                      

SÖK KURSEN HÄR

 

Översiktskurs i astronomi   

7,5 hp | Onsdagkvällar | Kursstart 22 januari

Denna kurs ger en bred översiktsbild av astronomins olika delar, från solsystemet till galaxer och universums födelse. Den behandlar också astronomins vetenskapliga arbetssätt.

astro.su.se          

SÖK KURSEN HÄR