Dinosaurier – deras utveckling och utdöende

7,5 hp | Distans under hela året | Valfri kursstart | På svenska

En kurs för dig som vill ha en djupare kunskap om dinosauriernas ursprung, gruppens utveckling, uppgång och framgång under mesozoikum, deras utdöende vid krita/paleogen-gränsen, debatten om ektotermi/endotermi samt deras kvarlevande släktingar i form av fåglarna - hela denna utvecklingskedja kommer att behandlas.

Läs mer om kursen

SÖK KURSEN HÄR
 

 

Mostphotos

Smittsamma sjukdomars biologi

7,5 hp | Distans | Torsdagkvällar | Kursstart 21 januari

Varför blir vi sjuka och vilka smittsamma sjukdomar orsakas av virus, bakterier, jästsvampar och protozoer? Hur fungerar kroppens immunförsvar och vacciner? Hur sprids infektioner från djur till människor och varför kan en del infektioner utvecklas till pandemier? Dessa och andra frågor kring smittsamma sjukdomars biologi besvaras på denna högaktuella kurs.

Läs mer om kursen

SÖK KURSEN HÄR
 

 

Förberedande kurs i matematik

7,5 hp | Distans

Kursen är en överbryggning mellan gymnasie- och universitetsmatematiken och är något för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen behandlar bland annat talsystem, algebra, polynom, kombinatorik, logik, funktionslära, derivata och integraler.

Läs mer om kursen

SÖK KURSEN HÄR
 

 

Stockholms geologi

7,5 hp | Distans under våren | Kursstart 13 april | På svenska

En kurs om Stockholms berggrund och landskap och dess kopplingar till stadens historia. Kursen följer stadens historia från kontinenternas tillväxt för 2 miljarder år sedan, via den den stora oxygeneringen, den senaste nedisningen, efterföljande landhöjning och förkastningar fram till idag men blickar även framåt, mot Stockholms framtid i ett förändrat klimat.

Mer information om kursen kommer efter årsskiftet
 

 

NASA

Modern kosmologi

7,5 hp | Distans | Måndagkvällar | Kursstart 18 januari

Här tittar vi på vårt universum i helhet: vad finns det för stöd för Big Bang-teorin och universums expansion? Vad är den kosmiska bakgrundsstrålningen? Kan vi säga något om universums framtid? Vi tittar också på fenomen som mörk materia och mörk energi, den kosmologiska avståndsskalan, galaxer samt berör sambandet mellan universums struktur och partikelfysik.

Läs mer om kursen            

SÖK KURSEN HÄR


 

Jordbävningar

7,5 hp | Distans | Kursstart 22 januari | På svenska/engelska

En kurs om jordbävningar i olika plattektoniska miljöer, hur och varför de sker, hur de mäts med Richterskalan samt hur de är kopplade till andra naturkatastrofer som vulkanutbrott, jordskred och tsumanis, och möjligheterna att förutsäga dem. En veckas exkursion till Island strax efter midsommar 2020 ingår.

Läs mer om kursen                                                   

SÖK KURSEN HÄR

 

 

Jordens klimat och klimatförändringar

7,5 hp |Distans | Tisdag- och torsdagkvällar | Kursstart 2 februari

Jordens klimat och dess utveckling är ett aktuellt och viktigt ämne. Med denna orienteringskurs vill vi ge dig en djupare inblick i dessa frågor. Du får bl.a. kunskap om de processer som har betydelse för klimatet och om hur klimatmodeller är uppbyggda. Vi belyser också problemet att skilja av människan skapade klimatförändringar från naturliga klimatvariationer.

Läs mer om kursen             

SÖK KURSEN HÄR
 

 

Foto Niklas Björling

Naturkunskap för gymnasielärare – fysik

15 hp | Dagtid (50%) | Sommaren 2021 | Distans

Detta är en nätbaserad distanskurs i grundläggande fysik med fokus på begreppsmässig förståelse. Kursen vänder sig främst till dig som redan är eller vill utbilda dig till naturkunskapslärare på gymnasienivå och som behöver komplettera din behörighet i fysik. Kursen är också öppen för dig som helt enkelt vill fördjupa dina kunskaper i fysik.

Läs mer om kursen

 

 

Klimatförändringar – ett geologiskt perspektiv

7,5 hp | Distans | På engelska

Kursen handlar om de geologiska processerna som styr klimatet, klimatförändringar genom geologisk tid, den pågående klimatförändringen sett från ett geologiskt perspektiv samt geologiska lösningar (t.ex. kollagring) för att bekämpa klimatförändringen.

Läs mer om kursen

SÖK KURSEN HÄR

 

 

Mostphotos

Livets molekyler

7,5 hp | Distans |Tisdagkvällar | Kursstart 18 januari

Kursen handlar om den levande cellens molekyler och kemi, DNAs betydelse för arkeologiska och kriminaltekniska metoder, och proteinernas fascinerande roll. Proteiners utseende och form har stor betydelse för att vi ska få funktionsdugliga celler. Vad händer när det blir fel? Kursen ges i form av en föreläsningsserie med laborationsinslag av världsledande forskare vid institutionen.

Läs mer om kursen                                              

SÖK KURSEN HÄR
 


 

Mostphotos

Insekternas värld

7,5 hp | Distans |Onsdagkvällar | Kursstart 20 januari

Kursen behandlar insekters biologi ur ett brett perspektiv. Du kommer att få en inblick i allt från insekternas evolution, utbredning, anatomi och fysiologi, deras sinnesorgan, hur de kommunicerar, insekter som skadedjur eller sjukdomsspridare till hur insekter kan komma att utgöra framtidens proteinkälla för människor. Under kursen kommer du också att få en inblick i modern forskning då alla lärare på kursen är aktiva forskare som arbetar med insekter.

Läs mer om kursen

SÖK KURSEN HÄR

Polarmiljöer

7,5 hp | OBS kursstart hösten 2021

Med hjälp av klimatarkiv i inlandsisarna och på havsbottnarna kan vi se hur klimatet i polarmiljöerna varierat med tiden samtidigt som områdena nu genomgår en rekordsnabb omvandling som påverkar livet på hela jorden. Kursen kommer att belysa polarområdena ur olika perspektiv för att ge en bred och god inblick i dessa miljöer.

Läs mer om kursen 

 
 

 

Trädgårdens biologi

7,5 hp | Distans |  Tisdagkvällar | Kursstart 19 januari

Kursens vänder sig till dig med intresse av trädgårdsodling och som vill få en grundläggande biologisk kunskap och en djupare förståelse av trädgårdens växter, djur och mylla. Genom en fördjupad förståelse av hur trädgårdsväxternas fungerar och samspelar med sin yttre miljö, förväntas kursen bidra till ett fruktsammare, mer miljövänligt och hållbart trädgårdsodlande.

Läs mer om kursen            

SÖK KURSEN HÄR


 

Utmanande matematik

7,5 hp | Distans

Kursen riktar sig till dig som fascineras av matematiska resonemang och är villig att lägga ner din tid och energi på att lösa svårare problem med matematiska metoder. Var medveten om att problemen är riktigt kluriga, inte enklare knep och knåp.

Läs mer om kursen

SÖK KURSEN HÄR


 

Världens vulkaner

7,5 hp | Distans | Kursstart 25 januari | På svenska

En kurs om vulkanism och vulkaner, var och varför vulkaner finns, varför vissa vulkaner är explosiva medan andra långsamt pumpar upp het magma och om hur vulkanismen förändrar vår värld.

Läs mer om kursen                                                

SÖK KURSEN HÄR


 

Öknar

15 hp | Distans | Kursstart 3 februari | På svenska

En kurs som visar att öknar inte bara är sand och extrem hetta. Du får veta hur och varför öknar bildas, vi diskuterar problematiken med ökenspridning och om hur djur och växter anpassat sig till dessa extrema miljöer.

Läs mer om kursen                                                          

SÖK KURSEN HÄR


 

NASA

Översiktskurs i astronomi   

7,5 hp | Distans | Tisdagkvällar | Kursstart 19 januari

Här får du en översiktsbild av dagens astronomi. Under kursens gång berörs alla områden som ingår i modern astronomi, från vårt eget solsystem till universums storskaliga struktur. Vi tar upp det vetenskapliga arbetssättet, och tittar på instrument och observationsteknik. I kursen behandlas stjärnornas struktur och utveckling, Vintergatan och andra galaxer samt universums födelse och utveckling. På vägen gör vi uppehåll vid speciella objekt som pulsarer, kvasarer och svarta hål.

Kursen kommer att ges även sommarterminen 2021. Anmälningsperiod: 19/2-15/3

Läs mer om kursen 

SÖK KURSEN HÄR