Kursen ska ses som ett led i en allmän akademisk bildning och är ej ämnes- eller uppsatsspecifik. Den består av fem seminarier om vetenskaplighet, inklusive obligatorisk kurslitteratur samt ett avslutande skriftligt prov. Efter att du genomfört och blivit godkänd på kursen förväntas du ha insikter om begreppet vetenskaplighet.

Delkursen kommer att ges på halvfart (eftermiddagstider) två gånger per termin

Kursen ges på svenska och engelska. Ett tillfälle per termin på vardera språk.

Anmälan till kursen är obligatorisk och anmälan sker via denna länk. 

Uppdaterat: 14 nov, 2022