Kurser

Vetenskaplighet 1,5 hp 2022

Vetenskaplighet 1,5 hp är obligatorisk för att ta ut en kandidatexamen vid den Naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet.

osäker på ditt val?

Kontakta en studievägledare

Tre av studievägledarna inom naturvetenskap