Kurser

Hos oss lär du dig att skilja på fakta och fake news
flyttblock

Klimatvandring i istidens spår

Under våren anordnades ett antal vandringar i Hagaparken för att visa hur små temperaturförändringar i den globala temperaturen kan göra stor skillnad på jorden.

Basåret 4 institutioner

Stockholms universitet startar ett naturvetenskapligt basår

Redan i höst välkomnas de första studenterna på basåret, och undervisningen kommer till stor del att ges på distans. Ansökan öppnas 20 maj.

jorden

Kurs för att motverka klimatförändringar

Med den tvärvetenskapliga kursen ”Att motverka klimatförändringarna” vill Stockholms universitet bidra till lösningar på klimatkrisen

osäker på ditt val?

Kontakta en studievägledare

Tre av studievägledarna inom naturvetenskap