Inspark
 
 

Naturvetenskapliga Föreningen (NF)

är fakultetsföreningen för studenter på Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Föreningens syfte är att "verka för gott kamratskap och för medlemmarnas gemensamma intressen". NF arbetar för detta genom olika sektioner som ordnar aktiviteter inom de intresseområden studenterna kan tänkas ha vid sidan av studierna. Mer information om NF samt kontaktuppgifter finns på nf.su.se.

Insparquen

Insparquen är till för att få dig och andra nya studenter att lära känna varandra bättre, att hitta på campus och att helt enkelt få en mjukstart på den första terminen på en ny utbildning. Under några veckor tar insparquens stab, de linjeansvariga och många andra studenter hand om dig och ser till att det blir en trevlig första tid på studierna hos oss. När terminen sedan har kört igång på allvar, och pluggandet varvas med föreläsningar, laborationer och tentor, får du som student se till att hinna ha kul mellan varven också! Det är viktigt att ha ett rikt socialt liv för att känna att det är kul att plugga.

Olika aktiviteter

Många av aktiviteterna äger rum i NF:s föreningslokal Greens villa som ligger mitt i campusområdet. Bland dessa aktiviteter finns t ex Bryggeriets ölprovningar och Klubbmästeriets torsdagspubar. Klubbmästeriet anordnar med hjälp av sina marskalkar dessutom fester på olika ställen på campus. Det är också i NF:s föreningslokal som Spexmästeriet, NF:s teatersektion, repeterar inför sina årliga föreställningar. Utbudet av aktiviteter i NF:s regi kompletteras dessutom av Populärvetenskapliga sektionen, Greenhouse som anordnar fester och tunga beats, Offside som verkar för att främja fysisk aktivitet och rörelse samt Insparquen. Alla dessa delar av NF verkar för att tillsammans kunna berika medlemmarnas studentliv.