Studentrepresentation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning
  5. Studentrepresentation

Bli studentrepresentant

Ta chansen att bli studentrepresentant på den Naturvetenskapliga fakulteten - du kan bli ledamot i så vitt skilda beredningar som t ex Områdesnämnd, Lärarförslagsnämnd eller utbildningsberedningar. 

Fakultetens beredningar och arbetsgrupper

Påverka din utbildning, bli studentrepresentant

Ersättning för studentrepresentanter

Självklart får du ersättning för ditt uppdrag. Ersättningen baseras på närvaro vid möten.

Regler för ersättning, inklusive ersättningsnivåer, framgår av avsnitt 7.5 i Regler för studentinflytande.

Vid terminsslut eller när du avslutat ditt uppdrag som studentrepresentant, kontakta fakulteten för att få din ersättning. Mejla gb@science.su.se

osäker på ditt val?

Kontakta en studievägledare

Tre av studievägledarna inom naturvetenskap