Ta chansen att uppleva riktigt amerikanskt collegeliv, på ett topprankat universitet med anor från 1867. I Champaign-Urbana kretsar det mesta runt det enorma campuset. Du studerar där, bor i närheten, och har fullt av fritidsaktiveter att välja på. Gång eller cykelavstånd (det finns möjlighet att köpa begagnad cykel via kåren), till det mesta.

Läs mer och se bilder här: http://illinois.edu/index.html

För att vara behörig att söka platserna ska du:

  • Vara registrerad som student vid Stockholms universitet
  • Ha studerat i minst ett år.
  • Kunna tillgodoräkna dig poängen vid hemkomst.

Frågor skickas till exp@kol.su.se skriv Urbana-Champaign i ämnesraden

Ansökan

Fyll i denna blankett (358 Kb) och skicka detta samt kompletterande dokument i pdf-format till exp@kol.su.se senast den 15 september. Ansökan ska vara märkt Urbana-Champaign, alla handlingar i ärendet kommer att diarieföras.

  • Du har möjlighet att söka en termin
  • Notera att för sent inkomna ansökningar endast kommer att behandlas i mån av tid.
  • Vi kommer i första hand att erbjuda en plats till vardera kemi och biologistudenter.

Urvalsprocess

Skulle fler personer söka än det finns platser, kommer urval att ske enligt följande:

Ansökningshandlingar bedöms utifrån följande rangordning:

1. Komplett ansökan

Ofullständiga och/eller sent inkomna ansökningshandlingar och/eller kompletteringar tas inte i beaktning. Fullständig ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast sista ansökningsdag.

2. Tidigare utbytesstudier

Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk och/eller institutionernas avtal och utbytesprogram. Det är inte möjligt att nomineras till ett lärosäte som man tidigare varit utbytesstudent vid.

3. Studieresultat

Antal högskolepoäng vid Stockholms universitet (dock max 120 hp) tagna under de senaste fyra terminerna samt pågående termin fram till utlysningens sista ansökningsdag och som är dokumenterade i LADOK.

De sökande delas upp i fyra urvalsgrupper där urvalsgrupp 1 består av studenter som har 120-101 hp, urvalsgrupp 2: 100-81 hp; urvalsgrupp 3: 80-61 hp samt urvalsgrupp 4: 60-45 hp. Urvalsgrupp 1 prioriteras före grupp 2 och så vidare.

och i andra hand på

Meritvärde, dvs betyg från alla delkurser under de senaste fyra terminerna samt pågående termin fram till utlysningens sista ansökningsdag och som är dokumenterade i LADOK vid Stockholms universitet.

4. Personligt brev

Beskriv ditt syfte med utbytesstudierna och berätta om eventuella erfarenheter från till exempel föreningsengagemang/arbete, tidigare utlandsstudier och språkkunskaper. Brevet ska vara skrivet på engelska och vara max en A4-sida långt.