1. Gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden

De flesta arbetsgivare efterfrågar internationell erfarenhet, även från nyutexaminerade. Särskilt efterfrågade egenskaper är god kommunikativ förmåga, social kompetens, anpassningsbarhet och initiativförmåga enligt en undersökning från Universitets- och högskolerådet och Svenskt Näringsliv. Dessa är bara några av de egenskaper du utvecklar vid utlandsstudier. Utöver detta får du samtidigt på nära håll uppleva och lära dig ett språk och en kultur, vilket är användbart oavsett vilket ämne du studerar. Statistik visar även att risken att bli långtidsarbetslös är 50 % lägre för europeiska studenter som studerat utomlands i jämförelse med de som saknar utbyteserfarenhet. I studien konstaterade man också att risken för långtidsarbetslöshet (mer än fem år efter examen) är 23 % lägre för dem som studerat utomlands.

Läs hela artikeln från UHR och Svenskt Näringsliv här.

2. Personlig utveckling

Trots att de flesta svenskar är resvana så är det en utmaning för de flesta att studera utomlands. Som turist är det mesta ordnat för dig medan det för en utbytesstudent gäller att anpassa sig till en ny kultur och ett nytt system. Du tar ett steg ut i det okända och hamnar i situationer du är ovan vid. Även om det kan upplevas som otryggt till en början att hitta sin plats i en ny miljö är det också mycket givande och gör att du utvecklas som person. Dessa nya erfarenheter gör att du behöver utveckla nya förmågor och förutom att dessa förmågor kan vara användbara i sig finns det även en ytterligare positiv effekt: att utmanas på detta sätt leder oftare till ett stärkt självförtroende när du märker hur mycket du faktiskt klarar av.

3. Det är gratis

I de allra flesta länderna i världen kostar det att plugga på universitetet. Och utbildning är dyrt, i många länder kostar en utbildning flera hundra tusen kronor. Om du åker på utbytesstudier behöver du inte betala studieavgifter eftersom detta kvittas mot att en person från det andra lärosätet kommer och studerar vid Stockholms universitet. Att få gratis internationell erfarenhet på andra sätt, exempelvis genom praktik, språkresa eller volontärperiod innebär i slutändan ofta större kostnader än vad utbytesstudier gör. Till flera av utbytesprogrammen finns också stipendier kopplade, för att hjälpa till att bekosta resan och levnadsomkostnaderna under utbytet. I många länder är levnadskostnaderna lägre än Sverige vilket gör att studiemedlet räcker längre.

4, Knyta internationella kontakter

Något som är väldigt viktigt för att lyckas på arbetsmarknaden är att ha ett stort kontaktnät. En vanlig missuppfattning är att man inte tror att någon av kurskamraterna utomlands kan vara till nytta i ett framtida yrkesliv. Men de flesta du studerar med kommer att hamna i samma bransch som du själv efter examen och då kan de vara bra att ha, både som kontakter, referenser och för att kunna dela med sig av sina erfarenheter inom samma område. För den som är intresserad av att jobba utomlands i framtiden är befintliga kontakter i ett annat land ovärderliga. Många jobb finns också inom internationella företag och organisationer, och vem vet, ni kanske blir kollegor en dag! En utbytesperiod är också ett bra tillfälle att komma i kontakt med handledare för framtida praktik, projekt- eller examensarbeten. Man måste inte nöja sig med att bara åka utomlands en gång!

5. Interkulturell kompetens

Världen blir allt mer globaliserad och då är det viktigt att förstå människor från andra kulturer, både privat och i arbetslivet. Hur tänker andra som har en annan kulturell bakgrund än du själv? Att ha erfarenhet av att anpassa sig till en annan kultur ger en förståelse för andra människor som du inte kan få på något annat sätt än att vistas i ett annat land under en längre period. Att förstå andra människors verklighet hjälper till att undvika missförstånd och gör dig mer tolerant mot annorlunda beteenden och andra åsikter än de du själv är van vid. Interkulturell kompetens är ofta ovärderlig när du jobbar i en internationell miljö eller på ett företag eller en organisation med utländska kunder eller samarbetspartners och som har verksamhet i mer än ett land.

6. Få din examen att sticka ut

Utbytesstudier i ditt CV berättar mer om dina kompetenser än vad enskilda kurser gör, då arbetsgivare ofta har en mycket begränsad inblick i de olika kursernas innehåll. På grund av den låga andelen studenter som reser ut finns det ofta goda chanser att få en utbytesplats vid svenska högskolor trots att det i många andra länder är hård konkurrens om platserna.

7. Otrolig upplevelse som ger minnen för livet!

Studier utomlands är en otroligt givande upplevelse som du kommer att ha med dig resten av livet. Du kommer att lära känna en massa nya människor och får möjligheten att lära känna en annan kultur på djupet. En kultur är så mycket mer än de stereotyper vi ofta ser i turistbroschyrer och massmedia. Utnyttja därför denna fantastiska möjlighet och gör en ansökan. För att planera dina studier på bästa sätt och för att hitta den mest lämpliga terminen för ett utbyte, tveka inte att kontakta din studievägledare eller en internationell koordinator!