Astronomi

Magnus Axelsson
magnusa@astro.su.se
Tel: 08-553 78515
Biologisk grundutbildning Per Cronholm
per.cronholm@su.se
Tel: 08-16 48 25

Elisabet Weingartner
elisabet.weingartner@su.se
Tel: 08-1640 69
Fysik Stefan Csillag
stefan.csillag@physto.se
Tel: 08-553 78685

Magnus Axelsson
studievagledare@fysik.su.se
Tel: 08-553 78652
Geologiska vetenskaper Rienk Smittenberg
exchange@geo.su.se
Tel: 08-16 47 60
Kemiska sektionen:
Biokemi och biofysik
Neurokemi
Organisk kemi
Charlotte Boegård
charlotte@kol.su.se
Tel: 08-16 37 13
Matematik

Dennis Öberg
erasmus@math.su.se
Tel: 08-16 45 52

Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Elvira Björkman
international@mnd.su.se
Tel: 08-120 76626

Miljövetenskap och analytisk kemi Charlotte Boegård (Analytisk kemi)
charlotte@kol.su.se
Tel: 08-16 37 13

Karine Elihn (Miljövetenskap)
Karine.Elihn@aces.su.se
Tel: 08-674 7251
Meteorologi, oceanografi och klimat Ingrid Eronn
ingrid.eronn@misu.su.se
Naturgeografi Maria Damberg
maria.damberg@natgeo.su.se 
Tel: 08-16 47 98