Astronomi

Magnus Axelsson
magnusa@astro.su.se
Tel: 08-55378515
Biologisk grundutbildning Per Cronholm
per.cronholm@su.se
Tel: 08-164825

Elisabet Weingartner
elisabet.weingartner@su.se
Tel: 08-164069
Fysik Stefan Csillag
stefan.csillag@physto.se
Tel: 08-55378685

Magnus Axelsson
studievagledare@fysik.su.se
Tel: 08-55378652
Geologiska vetenskaper Rienk Smittenberg
exchange@geo.su.se
Tel: 08-164760
Kemiska sektionen:
Biokemi och biofysik
Neurokemi
Organisk kemi
Charlotte Boegård
charlotte@kol.su.se
Tel: 08-16 3713
Matematik Anu Kokkarinen
erasmus@math.su.se
Tel: 08-164516
Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Elvira Björkman
international@mnd.su.se
Tel: 08-12076626

Miljövetenskap och analytisk kemi Charlotte Boegård (Analytisk kemi)
charlotte@kol.su.se
Tel: 08-16 3713

Karine Elihn (Miljövetenskap)
Karine.Elihn@aces.su.se
Tel: 08-674 7251
Meteorologi, oceanografi och klimat Ingrid Eronn
ingrid.eronn@misu.su.se
Naturgeografi Maria Damberg
maria.damberg@natgeo.su.se 
Tel: 08-16 47 98