Studera utomlands

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning
  5. Studera utomlands
Singapore

Minor Field Studies

Vill du skriva din uppsats eller göra ditt examensarbete utomlands? En väg dit är att ansöka om ett Sida-finansierat Minor Field Studies-stipendium och genomföra en mindre fältstudie under åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland som underlag till din kandidat- eller masteruppsats. Du ska ha en handledare vid Stockholms universitet och en kontaktperson i värdlandet som kan hjälpa till med praktiska frågor.

London

Sju anledningar att studera utomlands!

Förutom det uppenbara - att få chansen att kostnadsfritt lära känna ett annat land, bredda sin naturvetenskapliga kompetens och att ha riktigt roligt så har vi listat sju andra fördelar som en internationell erfarenhet ger.

osäker på ditt val?

Kontakta en studievägledare

Tre av studievägledarna inom naturvetenskap