Astronomi

Magnus Axelsson
Telefon: 08 - 5537 85 34
Telefontid: onsdagar 13:30 - 15:00
e-post: studieinfo@astro.su.se

 

 

 

 

 

 

 

Biologi, marinbiologi och molekylärbiologi

Birgitta Åkerman och Elisabet Weingartner
tfn: 08-16 40 70 el 08-16 36 60
e-post: birgitta.akerman@su.se
elisabet.weingartner@su.se

Maskin

  

 

Datalogi och beräkningsteknik

Caroline Nordquist
tfn: 08-16 48 63
e-post: svl-datalogi@math.su.se

 

 

 

 

Fysik och sjukhusfysik

Camilla Alm
tfn: 08 - 553 786 52
telefontider: mån 10.00-10.30, ons 12.00-12.30.
e-post: studievagledare@fysik.su.se

Elisabeth Däcker

 

 

 

Geologiska vetenskaper

Elisabeth Däcker
tfn: 08-674 78 70
e-post: elisabeth.dacker@geo.su.se

Maria Damberg

 

 

 

Geovetenskap och biogeovetenskap

Maria Damberg
tfn: 08-16 47 98
e-post: studier@natgeo.su.se

 

 

 

 

 

Kemi

Helena Bergman
e-post: exp@kol.su.se

 

 

Lärarutbildning

Maria Backteman tfn: 08-1207 6403
Nadia Seneby tfn: 08-1207 6600
telefontider: mån 13-14, tors 13-14.30
e-post: studievagledning@mnd.su.seMeteorologi, oceanografi och klimat

Eric Sönnert
tfn: 08-16 24 18
e-post: studievagledare@misu.su.se


 

 

 

 

 

 

 

Miljövetenskap

Frida Edberg
tfn: 08-674 72 62
e-post: studeranu@aces.su.se

 
 
 

 

 

Geografi, miljövård och hållbar samhällsutveckling

Amanda Åberg
tfn: 08-674 75 89
e-post: amanda.aberg@natgeo.su.se

 

Nutrition/näringslära

Bettina Ehrenblad
tfn: 08-5248 1087
e-post: bettina.ehrenblad@ki.se

 

 

 

              Matematik och matematisk statistik

               Gustav Jonzon
               tfn: 08-16 45 21
               e-post: studievagledning@math.su.se