Astronomi

Telefon: 08 - 5537 85 34
e-post: studieinfo@astro.su.se

 

 

 

 

 

 

 

Biologi, marinbiologi och molekylärbiologi

Birgitta Åkerman och Elisabet Weingartner
tfn: 08-16 40 70 el 08-16 36 60
e-post: birgitta.akerman@su.se
elisabet.weingartner@su.se

Maskin

  

 

Datalogi och beräkningsteknik

Caroline Nordquist
tfn: 08-16 48 63
e-post: svl-datalogi@math.su.se

 

 

 

Fysik och sjukhusfysik

tfn: 08 - 553 786 52
e-post: studievagledare@fysik.su.se

 

Biogeovetenskap, Geografi, Geovetenskap, Miljövård och Hållbar samhällsutveckling

Elisabeth Sturesson (kurser på grundnivå och kandidatprogram)
tfn: 08-16 46 87
e-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

Maria Damberg (kurser på avancerad nivå och mastersprogram)
tfn tfn: 08-16 47 98
e-post: maria.damberg@natgeo.su.se

Elisabeth Däcker

 

 

Geologiska vetenskaper

Elisabeth Däcker
tfn: 08-674 78 70
e-post: elisabeth.dacker@geo.su.se

 

 

 

 

 

Kemi

Helena Bergman
e-post: chemistry@su.se
 

 

Lärarutbildning

Maria Aspenbom
tfn: 08-1207 6600
e-post: studievagledning@mnd.su.se

 

Matematik och matematisk statistik

Jennifer Chamberlain
tfn: 08-16 45 21
e-post: studievagledning@math.su.se

 

 

Meteorologi, oceanografi och klimat

Ingrid Eronn
tfn: 08-16 24 18
e-post: studievagledare@misu.su.se

 

 

 

 

 

 

 

Miljövetenskap

Frida Edberg
tfn: 08-674 72 62
e-post: studeranu@aces.su.se

 

Nutrition/näringslära

Bettina Ehrenblad
tfn: 08-5248 1087
e-post: bettina.ehrenblad@ki.se