Utbildning på avancerad nivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning
  5. Utbildning på avancerad nivå
tarfala

Masterprogram inom naturvetenskap

För att du behöver komplettera din kompetens med ny kunskap? För att du vill bygga på en befintlig universitetsutbildning eller för att testa ett helt nytt område? För att du vill du fördjupa dig i ett ämne och skaffa dig kunskaper som är nyttiga både inom arbetslivet och forskarvärlden? För att bli ännu attraktivare på arbetsmarknaden?

osäker på ditt val?

Kontakta en studievägledare

Tre av studievägledarna inom naturvetenskap
kris