Följ länkarna här nedan för information om de enskilda programmen.

Masterprogram i Biologi

Biologi
Ekologi och biodiversitet
Etologi
Genetisk och molekylär växtbiologi
Marinbiologi
Mikrobiologi
Molekylära livsvetenskaper
Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik, NABiS
Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling, SERSD

Masterprogram i Geovetenskap-Miljö

Geologiska vetenskaper
Geomatik med fjärranalys och GIS
Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser
Landskapsekologi
Miljövård och fysisk planering
Miljö- och hälsoskydd
Meteorologi, oceanografi och klimat
Miljövetenskap
Klimatvetenskap
Polara landskap och kvartära klimat

Masterprogram i Kemi

Analytisk kemi
Biokemi
Molecular Techniques in Life Science
Neurokemi med molekylär neurobiologi
Organisk kemi

Masterprogram i Matematik-Fysik-Datalogi

Astronomi
Beräkningsfysik
Fysik
Försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet
Matematik
Matematisk statistik
Medicinsk strålningsfysik
Teoretisk fysik

Magister- och masterutbildning i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik