MATEMATIK/FYSIK
KEMI
BIOLOGI
GEO- MILJÖ


MATEMATISK-FYSISKA SEKTIONEN

Institutionen för astronomi

Ämne: Astronomi
Ämnesansvarig: Jesper Sollerman
e-post: jesper@astro.su.se
Studieplan

Fysikum

Ämne: Fysik
Ämnesansvarig: Sten Hellman
e-post: sten@fysik.su.se
Studieplan

Ämne: Teoretisk fysik
Ämnesansvarig: Sten Hellman
e-post: sten@fysik.su.se
Studieplan

Ämne: Kemisk fysik
Ämnesansvarig: Sten Hellman
e-post: sten@fysik.su.se
Studieplan

Ämne: Medicinsk strålningsfysik
Ämnesansvarig: Sten Hellman
e-post: sten@fysik.su.se
Studieplan

Matematiska institutionen

Ämne: Matematik
Ämnesansvarig: Alexander Berglund
e-post: alexb@math.su.se
Studieplan

Ämne: Matematisk statistik
Ämnesansvarig: Mia Deijfen
e-post: mia@math.su.se
Studieplan

Ämne: Beräkningsmatematik
Ämnesansvarig: Mia Deijfen
e-post: mia@math.su.se
Studieplan

Ämne: Datalogi
Ämnesansvarig: Lars Arvestad
e-post: arve@nada.su.se
Studieplan

Meteorologiska institutionen

Ämne: Atmosfärvetenskap och oceanografi
Ämnesansvarig: Michael Tjernström
e-post: michaelt@misu.su.se
Studieplan

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnets didaktik

Ämne: Matematikämnets didaktik
Ämnesansvarig: Paola Valero
e-post: paola.valero@mnd.su.se
Studieplan

Ämne: Naturvetenskapernas didaktik
Ämnesansvarig: Per-Olof Wickman
e-post: per-olof.wickman@mnd.su.se
Studieplan

 

KEMISKA SEKTIONEN

Institutionen för biokemi och biofysik

Ämne: Biokemi
Ämnesansvarig: Pia Ädelroth
e-post: Pia.Adelroth@dbb.su.se
Studieplan

Ämne: Biokemi med inriktning mot bioinformatik
Ämnesansvarig: Arne Elofsson
e-post: arne.elofsson@dbb.su.se
Studieplan

Ämne: Biofysik
Ämnesansvarig: Lena Mäler
e-post: lena.maler@dbb.su.se
Studieplan

Ämne: Neurokemi med molekylär neurobiologi
Ämnesansvarig: Ülo Langel
e-post: ulo@neurochem.su.se
Studieplan

Institutionen för material- och miljökemi

Ämne: Fysikalisk kemi
Ämnesansvarig: Arnold Maliniak
e-post: arnold.maliniak@mmk.su.se
Studieplan

Ämne: Materialkemi
Ämnesansvarig: Niklas Hedin
e-post: niklas.hedin@mmk.su.se
Studieplan

Ämne: Oorganisk kemi
Ämnesansvarig: Xiaodong Zou
e-post: xiaodong.zou@mmk.su.se
Studieplan

Institutionen för organisk kemi

Ämne: Organisk kemi
Ämnesansvarig: Pher Andersson
e-post: phera@organ.su.se
Studieplan


BIOLOGISKA SEKTIONEN

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Ämne: Växtekologi (inga nya doktorander antas till ämnet)
Ämnesansvarig: Johan Ehrlén
e-post: Johan.Ehrlen@su.se

Ämne: Ekologi och evolution
Ämnesansvarig: Johan Ehrlén
e-post: Johan.Ehrlen@su.se
Studieplan

Ämne: Växtfysiologi
Ämnesansvarig: Katharina Pawlowski
e-post: katharina.pawlowski@su.se
Studieplan

Ämne: Växtsystematik
Ämnesansvarig: Catarina Rydin
e-post: Catarina.Rydin@su.se
Studieplan

Ämne: Marinbiologi
Ämnesansvarig: Monika Winder
e-post: monika.winder@su.se
Studieplan

Ämne: Marin ekologi (inga nya doktorander antas till ämnet)
Ämnesansvarig: Monika Winder
e-post: monika.winder@su.se

Ämne: Ekotoxikologi
Ämnesansvarig: Jonas Gunnarsson
e-post: Jonas.Gunnarsson@su.se
Studieplan

Ämne: Marin ekotoxikologi (inga nya doktorander antas till ämnet)
Ämnesansvarig: Jonas Gunnarsson
e-post: Jonas.Gunnarsson@su.se

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Ämne: Fysiologi
(inga nya doktorander antas till ämnet)
Ämnesansvarig: Jan Nedergaard
e-post: jan@metabol.su.se

Ämne: Cellbiologi
(inga nya doktorander antas till ämnet)
Ämnesansvarig: Roger Karlsson
e-post: Roger.Karlsson@cellbio.su.se 

Ämne: Molekylär genetik
(inga nya doktorander antas till ämnet)
Ämnesansvarig: Ann-Beth Jonsson
e-post: ann-beth.Jonsson@gmt.su.se

Ämne: Molekylärbiologi
(inga nya doktorander antas till ämnet)
Ämnesansvarig: Ylva Engström
e-post: ylva.engstrom@molbio.su.se

Ämne: Molekylär biovetenskap
Ämnesansvarig: Antonio Barragan
e-post: antonio.barragan@su.se
Studieplan

Stockholm Resilience Centre (SRC)

Ämne: Naturresurshushållning (inga nya doktorander antas till ämnet)
Ämnesansvarig: Garry Peterson
e-post: garry.peterson@stockholmresilience.su.se

Ämne: Vetenskap om hållbar utveckling
Ämnesansvarig: Garry Peterson
e-post: garry.peterson@stockholmresilience.su.se
Studieplan

Zoologiska institutionen

Ämne: Zoologisk ekologi
Ämnesansvarig: Niklas Janz
e-post: niklas.janz@zoologi.su.se
Studieplan

Ämne: Etologi
Ämnesansvarig: Niclas Kolm
e-post: niclas.kolm@zoologi.su.se
Studieplan

Ämne: Funktionell zoomorfologi
Ämnesansvarig: Heinrich Dirksen
e-post: heinrich.dircksen@zoologi.su.se
Studieplan

Ämne: Zoologisk systematik och evolutionsforskning
Ämnesansvarig: Ulf Jondelius (NRM)
e-post: ulf.jondelius@nrm.se
Studieplan

Ämne: Populationsgenetik
Ämnesansvarig: Linda Laikre
e-post: inda.laikre@popgen.su.se
Studieplan

 

SEKTIONEN FÖR GEO- OCH MILJÖVETENSKAPER

Institutionen för geologiska vetenskaper

Ämne: Maringeologi
Ämnesansvarig: Martin Jakobsson
e-post: martin.jakobsson@geo.su.se
Studieplan

Ämne: Geologi
Ämnesansvarig: Alasdair Skelton
e-post: Alasdair.Skelton@geo.su.se
Studieplan

Ämne: Geokemi
Ämnesansvarig: Carl-Magnus Mörth
e-post: magnus.morth@su.se
Studieplan

Institutionen för naturgeografi

Ämne: Naturgeografi
Ämnesansvarig: Stefan Wastegård
e-post: stefan.wastegard@geo.su.se
Studieplan

Ämne: Kvartärgeologi
(inga nya doktorander antas till ämnet)
Ämnesansvarig: Stefan Wastegård
e-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Ämne: Tillämpad miljövetenskap (inga nya doktorander antas till ämnet)
Ämnesansvarig: Elena Gorokhova
e-post: elena.gorokhova@aces.su.se

Ämne: Miljökemi (inga nya doktorander antas till ämnet)
Ämnesansvarig: Margareta Törnqvist
e-post: margareta.tornqvist@aces.su.se

Ämne: Miljövetenskap
Ämnesansvarig: Elena Gorokhova
e-post: elena.gorokhova@aces.su.se
Studieplan

Ämne: Analytisk kemi
Ämnesansvarig: Ulrika Nilsson
e-post: ulrika.nilsson@aces.su.se
Studieplan