Den särskilda behörigheten framgår av den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Grunden för urval, d.v.s. bedömningsgrunderna, finns angivna i respektive ämnes studieplan för utbildning på forskarnivå.

I samband med antagningen upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska bl.a. innehålla en forskningsplan för doktorandens utbildning på forskarnivå inklusive en tidsplan och en finansieringsplan för doktorandens hela utbildning på forskarnivå.

Behörighetskrav