En doktorsexamen omfattar 240 hp, vilket motsvarar 4 års heltidsstudier. En licentiatexamen omfattar 120 hp och motsvarar alltså 2 års heltidsstudier. Minst hälften av poängen utgörs av avhandlingen.

Vid Stockholms universitet har rektor beslutat att antagning i huvudsak ska ske till utbildning som leder till doktorsexamen. Endast om särskilda skäl föreligger kan en student antas till utbildning som leder till licentiatexamen. Förhållandet att studiefinansiering endast kan säkras för tid motsvarande kraven för licentiatexamen utgör inte ett särskilt skäl. I de fall antagning sker till utbildning som leder till licentiatexamen skall en förnyad vetenskaplig prövning samt en analys av finansieringsplan göras om den forskarstuderande önskar fortsätta utbildningen för en doktorsexamen.