Ansökan & antagning

Aktuella platser på forskarnivå

Alla platser för utbildning på forskarnivå annonseras under Lediga jobb. 

Antagning

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har grundläggande och särskild behörighet.

Behörighetskrav

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen

Utbildningens mål och omfattning

Utbildning på forskarnivå kan leda till två examina, licentiatexamen och doktorsexamen.

Utlysning av platser på forskarnivå

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden har beslutat att utlysning av platser i forskarutbildningen ska ske högst fyra gånger per år.