Ansökan & antagning

Antagning

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har grundläggande och särskild behörighet.

Behörighetskrav

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap. § 35).

Utbildningens mål och omfattning

Utbildning på forskarnivå kan leda till två examina, licentiatexamen och doktorsexamen.