Ansökan & antagning

Aktuella platser på forskarnivå

Alla platser för utbildning på forskarnivå annonseras under Lediga jobb. 

Antagning

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har grundläggande och särskild behörighet.

Behörighetskrav

För att bli antagen krävs grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningens mål och omfattning

Utbildning på forskarnivå kan leda till två examina, licentiatexamen och doktorsexamen.

Utlysning av platser på forskarnivå

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden har beslutat att utlysning av platser i forskarutbildningen ska ske högst fyra gånger per år.