Alla svenska universitet är myndigheter, vilket innebär att som anställd vid ett universitet är man statligt anställd och omfattas därför av Villkorsavtal. Stockholms universitet har även ett lokalt Villkorsavtal. Här kan du läsa om Stockholms universitetets lokala avtal, Villkorsavtal-SU.

Forskarstuderande med doktorandanställning har samma förmåner, rättigheter och skyldigheter som övriga anställda, dessa står i Villkorsavtal-SU och i Regelboken.

I Villkorsavtal-SU finns också den så kallade "doktorandstegen", det vill säga doktorandernas lönestege som innebär en bestämd ingångslön som sedan ökas en gång när minst 50 procent av fordringarna för doktorsexamen har uppnåtts eller då licentiatexamen har avlagts och ytterligare en gång när minst 80 procent av fordringarna för doktorsexamen uppnåtts.

De doktorander vars utbildning finansieras av utbildningsbidrag, studiemedel, stipendier eller dylikt är inte anställda utan räknas som studenter, och omfattas därför inte Villkorsavtal-SU. Doktorander som är anställda vid t ex ett företag eller en annan myndighet, s.k. "industridoktorander" omfattas av sin arbetsplats kollektivavtal.

Beslut om anställning

Vid Naturvetenskapliga fakulteten är det delegerat till prefekten att anställa doktorander. Prefekten är den som, bland annat, har personalansvar vid institutionen. Arbetsgivare är Stockholms universitet.

Sjukdom, föräldraledighet, semester och annan ledighet

För doktorander med anställning gäller samma regler som övriga anställda, se Anställd och Försäkringskassans webbsida.