Försäkringsskyddet består av grundbelopp, tilläggsbelopp och begravningshjälp. För närmare information hänvisas till Statens tjänstepensionsverk.

Doktorander vars studier finansieras med stipendier o dyl omfattas inte av tjänstegrupplivförsäkringen.

Alla studenter, oavsett nationalitet, vid de statliga universiteten och högskolorna, har en personskadeförsäkring via Kammarkollegiet under undervisningstid och under direkt färd mellan bostaden och universitetet. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter.

För studenter och doktorander som studerar eller genomför praktik utomlands finns Statens UT-försäkring. Den ger dels ett personskadeskydd som motsvarar skyddet enligt den generella studentförsäkringen i Sverige och dels ett reseförsäkringsskydd. Skyddet gäller i båda delarna dygnet runt. Ytterligare information om försäkring för studenter finns på Kammarkollegiets webb.