Doktorandstudier finansieras vanligen genom anställning vid institutionen. Annan finansiering kan vara stipendier eller annan anställning vid högskolan som ger utrymme för forskarstudier eller alternativt att forskarstudier bedrivs inom ramen för en anställning vid t ex ett företag eller annan myndighet.

Det är viktigt att notera att endast en anställning ger fullständiga sociala förmåner, som rätt till a-kassa, sjukpenning, ersättning vid föräldraledighet m.m. och formellt reglerad semesterrätt (ledighet bör istället regleras i den individuella studieplanen). Bidrag, så som bidragsdelen i studiemedel, är pensionsgrundande, men ger inte underlag för sjukpenning eller a-kassa. Stipendier är oftast inte beskattade och ger därför inte sociala förmåner. Ett stipendium ska inte vara ersättning för ett arbete.