Institutionstjänstgöringen får inte överstiga 20% (HF 5 kap. 2 §).

Den som har institutionstjänstgöring får sin anställning som doktorand förlängd i motsvarande grad. Om institutionstjänstgöringen uppgår till 20 procent per år kan doktorandanställningen på heltid alltså innehas under fem år.