Doktorander med anställning

För doktorander med anställning gäller samma regler som övriga anställda, se Du och din arbetsplats – information till dig som anställd.

Doktorander utan anställning

Doktorander som inte har en anställning utan finansierar sina studier med utbildningsbidrag, stipendier eller annan extern finansiering har inte lagstadgad rätt till semester utan ledighet regleras istället i den individuella studieplanen. Utbildningsbidrag och stipendier betalas ut även under ledighet.

Utbildningsbidrag och stipendier fortsätter att betalas ut om doktoranden blir sjuk eller tar ut föräldraledighet. Utbildningsbidraget ska sedan förlängas med den tid doktoranden var borta från sina studier (SFS 1995:938 § 4a och § 12). Det krävs dock att sjukdom eller föräldraledighet anmäls till Försäkringskassan från första dagen, samt att en ifylld Försäkran vid frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn lämnas in till institutionen senast en vecka efter att studierna har återupptagits.