Disputationen är muntlig och offentlig och leds av en ordförande. Den som försvarar sin avhandling vid en disputation kallas respondent.

Disputationsakten inleds med att ordförande presenterar parterna och avhandlingens titel. Respondenten får redogöra för eventuella errata (fel) som också bör finnas tillgängliga på s.k. erratablad. Sedan presenteras ämnet och avhandlingen av opponenten och/eller respondenten.

Efter introduktionen börjar oppositionen, som oftast har formen av en diskussion mellan opponenten och respondenten där opponenten ställer detaljerade frågor om avhandlingen och respondenten försvarar sin avhandling.

När opponenten är klar får betygsnämnden ställa frågor och till sist åhörarna. Efter den offentliga disputationen överlägger betygsnämnden innan de meddelar sitt betyg. Vid Stockholms universitet ges bara betygen Godkänd eller Icke godkänd på avhandlingar.