För att få en doktorsexamen måste en ansökan skickas in till Studentavdelningen. Handläggningstiden för examensbevis är cirka två till tre veckor förutsatt att ansökan är komplett så lämna in nödvändig dokumentation så snart som möjligt.

De som har en civilingenjörsexamen kan anhålla om att avlägga en teknologie doktorsexamen. Ansökan mailas till disputation@science.su.se tillsammans med examensbevis för civilingenjörsexamen.

På denna sida kan du läsa mer om Forskarexamen