Granskning

När avhandlingen börjar bli klar ska institutionen i enlighet med sina rutiner avgöra om avhandlingen kan förväntas att bli godkänd vid en disputation. Skulle handledaren avråda doktoranden från att disputera på avhandlingen så som den är på grund av risken för ett underkänt betyg, kan doktoranden välja att ändå disputera. Om doktoranden disputerar trots skriftlig avrådan från att göra så och avhandlingen blir underkänd, måste dock doktoranden själv stå kostnaderna för tryckning etc.

Spikning

Rektor har beslutat att avhandlingar från Stockholms universitet ska spikas i DiVA-portalen och att den elektroniska spikningen av doktorsavhandlingar är den officiella och obligatoriska. Här kan du läsa mer om att spika din avhandling.