Stockholms universitet arrangerar doktorspromotion och professorsinstallation sista fredagen i september varje år. Ceremonin äger rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus med början klockan 17.00. Därefter följer bankett i Gyllene Salen och dans i Blå Hallen. Evenemanget organiseras av Samverkansavdelningen och filmer och bilder från tidigare promotioner finns på webbsidan www.su.se/doktorspromotion.

Inbjudningar till alla som har tagit ut en doktorsexamen under läsåret skickas ut i mitten av juni. De som har ansökt om examen efter terminstid, eller disputerat tidigare år men inte promoverats, kan anmäla sig via e-post till doktorspromotion@su.se.

Promotionen är frivillig och har ingen juridisk betydelse, men tillställningen är mycket uppskattad och en festlig avslutning på tiden som doktorand.

För anmälningsdatum och sista svarsdatum samt övrig information om doktorspromotion, läs vidare på www.su.se/doktorspromotion.