Studentavdelningen beslutar om disputationdatum. Disputation måste ske inom terminstid och på Stockholms universitet. Om disputation ska ske utanför terminstid krävs särskild dispens från Studentavdelningen, ansökan skickas till disputationer@su.se med en kopia till disputation@science.su.se.

Om disputation ska ske på annan plats än Stockholms universitet krävs en dispens från dekanus. Ansökan skickas till disputation@science.su.se.

Den som disputerar ansvarar själv för bokningen lokal. När tid för disputation har fastställts kan en lokal bokas via t ex

AulaMagna lokalbokning

Boka-lokal universitetet

AlbaNovas lokalbokning,

Geovetenskapens hus lokalbokning