Det som publiceras vid Stockholms universitet och ska tryckas, måste tryckas på upphandlade tryckerier eller de tryckerier som har ramavtal med Statens inköpscentral. Du kan läsa mer här under avhandlingsstöd om hur du går tillväga. Information om universitetets grafiska profil för avhandlingar finns på Medarbetarwebben under Grafisk manual. En tryckt avhandling måste ha ett ISBN-nummer som fås från Studentavdelningen, disputationer@su.se

Pliktupplaga är det minsta antalet som måste tryckas. Naturvetenskapliga fakultetsnämnden har beslutat om en pliktupplaga på 56 exemplar av varje avhandling. Av dessa ska 3 till Studentavdelningen, 3 till Universitetsbiblioteket och 50 till institutionen och vara levererade senast på "spikdagen". I varje avhandling i pliktupplagan ska det finnas ett spikblad. Institutionen och/eller disputanden kan naturligtvis beställa fler avhandlingar – då står beställaren för tryckkostnaderna. Det är institutionen som ansvarar för att avhandlingen skickas till opponent och betygsnämnd.