Här kan du ladda ner riktlinjer och mallar avseende utbildning på forskarnivå.

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirus-utbrottet Ny (155 Kb)

Instruktioner: Lathund för ISP-mall och bilaga, ON 2014-06-04

Mall: ISP-mall, ON 2014-06-04

Mall: ISP-bilaga relativt HF-mål, doktorexamen, ON 2014-06-04

Mall: ISP-bilaga relativt HF-mål, lic. examen, ON 2014-06-04

Om upprättande och uppföljning av individuella studieplaner, PM 2014-06-04