Många institutioner har egna doktorandråd som engagerar sig i doktorandernas situation. Inom Stockholms universtitets studentkår, SUS, finns ca 40 doktorandråd som sammanträder regelbundet. Det finns även ett fakultetsråd och Stockholms universitets studentkår har ett centralt doktorandråd.

Nationellt finns Sveriges Förenade Studentkårer, se SFS doktorandkommitté och Sveriges doktorandförening som är en del av SULF.

Doktorander som är förtroendevalda till fackliga uppdrag har rätt till förlängning av finansiering motsvarande den tid som togs i anspråk av förtroendeposten.