After the PhD

Fakultetens forskarstuderande ges möjlighet att läsa kursen "After the PhD" som tar upp de olika möjligheterna som finns efter doktorsexamen. 

Andra seminarier och workshops

Det anordnas även andra gemensamma seminarier och workshops för forskarstuderande och anställda, både av fakulteten och av Centrum för universitetslärarutbildning. Dessa kurser är inte bara användbara i utbildningen och arbetet, de ger också tillfälle att möta kollegor från andra institutioner och skapa kontakter.