Vid Stockholms universitet motsvarar den utbildningen 3 hp och ges av Centrum för universitetslärarutbildning.