Utbildning på forskarnivå vid Naturvetenskapliga fakulteten kan leda till två examina:

  • Filosofie licentiatexamen, omfattar 120 högskolepoäng, det vill säga två års heltidsstudier
  • Filosofie doktorsexamen, omfattar 240 högskolepoäng, det vill säga fyra års heltidsstudier

Utbildningarna består av en kursdel och en avhandlingsdel. Utöver den fastlagda studietiden för resp. examen är det vanligt att dessutom undervisa eller utföra institutionsarbete motsvarande 20%.

Det finns drygt 35 olika ämnen att välja mellan i utbildningen på forskarnivå vid fakulteten.