Många institutioner har egna doktorandråd som engagerar sig i doktorandernas situation. Det finns även ett fakultetsråd och Stockholms universitets studentkår har ett
centralt doktorandråd med doktorandombud.

Nationellt finns SFSs doktorandkommitté och Sveriges doktorandförening som är en del av SULF.

Doktorander som är förtroendevalda till fackliga uppdrag har rätt till förlängning av finansiering motsvarande den tid som togs i anspråk av förtroendeposten.