Alla forskarstuderande vid Naturvetenskapliga fakulteten ska medverka i ett obligatoriskt diskussionsseminarium om etik och forskning. Seminariet anordnas av fakulteten en gång om året, se mer under Forskningsetik.

Fakultetens forskarstuderande ges möjlighet att läsa kursen "After the PhD" som tar upp de olika möjligheterna som finns efter doktorsexamen. Kursen anordnas av respektive sektion vartannat år och vänder sig till dem som har max 2 år kvar till doktorsexamen.

Det anordnas även andra gemensamma seminarier och workshops för forskarstuderande och anställda, både av fakulteten och av Centrum för universitetslärarutbildning. Dessa kurser är inte bara användbara i utbildningen och arbetet, de ger också tillfälle att möta kollegor från andra institutioner och skapa kontakter.