Doktorander som undervisar som del av sin institutionstjänstgöring ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskap.

Vid Stockholms universitet motsvarar den utbildningen 3 hp och ges av Centrum för universitetslärarutbildning.