Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning
  5. Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå ger dig en fördjupad kunskap inom respektive ämnesområde och du lär dig att självständigt formulera problem, utveckla och prova analysmetoder och kritiskt bedöma resultat. Dessa färdigheter värderas högt, både i den akademiska världen och i världen utanför.

Ämnen för utbildning på forskarnivå

Vid Naturvetenskapliga fakulteten finns många olika ämnen för utbildning på forskarnivå att välja bland. I länkarna nedan hittar du information om ämnena, ämnesansvariga och studieplaner för de olika inriktningarna.